I malé věci mohou být silné
AXA Small Cap Portfolio
Ochutnejte potenciál menších společností.
Právní upozornění

Tato stránka obsahuje propagační sdělení investičního fondu AXA Small Cap Portfolio.
Hodnota podílového listu fondu může stoupat i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Před uskutečněním investice se seznamte se statutem fondu, klíčovými informacemi pro investora a informacemi pro zákazníky investičních služeb AXA investiční společnost a.s., které jsou dostupné v českém jazyce na www.axainvestice.cz

 

Informace o minulé výkonnosti a vývoji hodnot uváděné v tomto dokumentu jsou vztaženy k vývoji a zhodnocení indexů MSCI World Small Cap Index a MSCI World Large Cap Index za období 31. 10. 1999 do 31. 10.2014, v měně EUR, zdroj Bloomberg. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Údaje se týkají minulosti a nezahrnují vliv odměn, poplatků a provizí. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.