Chci investovat

Odstavec 1

Odstavec 2

Více informací
Právní upozornění

Tato stránka obsahuje propagační sdělení investičního fondu AXA Small Cap Portfolio.
Hodnota podílového listu fondu může stoupat i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Před uskutečněním investice se seznamte se statutem fondu, klíčovými informacemi pro investora a informacemi pro zákazníky investičních služeb AXA investiční společnost a.s., které jsou dostupné v českém jazyce na www.axainvestice.cz

 

Informace o minulé výkonnosti a vývoji hodnot uváděné v tomto dokumentu jsou vztaženy k vývoji a zhodnocení indexů MSCI World Small Cap Index a MSCI World Large Cap Index za období 31. 10. 1999 do 31. 10.2014, v měně EUR, zdroj Bloomberg. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Údaje se týkají minulosti a nezahrnují vliv odměn, poplatků a provizí. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.