X

Co je vlastně
SmallCap

Pojem Small Cap zahrnuje společnosti s malou tržní kapitalizací (o hodnotě 250 milionů až miliardy eur). Nejde o začínající živnostníky, ale o firmy s fungující strukturou a majetkem.

Hlavní výhodou je pružnost, inovativnost a globální přesah regionu, kde se tyto firmy nacházejí. Pohybují se navíc "pod radarem" velkých hráčů, takže v jejich případě skutečně platí, že za málo peněz můžete dostat hodně muziky.

Tajemství úspěchu

Podhodnocení
Podhodnocení

1. Podhodnocení

Menší společnosti jsou vůči velkým často opomíjeny a dochází tak k jejich systematickému podhodnocování; naši specialisté tyto firmy cíleně vyhledávají a do portfolia zahrnují ty s největším růstovým potenciálem.
Ekonomický fakt
Ekonomický fakt

2. Ekonomický fakt

Výrazná zisková dynamika malých firem je dána samotnou ekonomickou teorií, nejedná se tedy o sektorovou anomálii (bublinu) nebo růst vázaný na proměnlivé ekonomicko-politické aspekty regionu – je to stálá vlastnost této skupiny aktiv.
Úspěšní inovátoři
Úspěšní inovátoři

3. Úspěšní inovátoři

Malé firmy přicházejí s novými nápady, objevují nová řešení a vytvářejí nová odvětví – inovace je motorem růstu.
Flexibilita a adaptabilita
Flexibilita a adaptabilita

4. Flexibilita a adaptabilita

Na rozdíl od velkých stagnujících a globalizovaných kolosů mají malé firmy schopnost rychlé adaptace na měnící se podmínky trhu a okolí a negenerují nadbytečné náklady.

Výhody
+ Historicky velmi atraktívní výnosy
+ Podceňování menších firem může vést k vyšším „nadvýnosům“
+ Zajímavý diverzifikační prvek v portfoliu

Nevýhody
- Oproti velkým firmám jsou méně stabilní a víc volatilní
- Náročnejší výběr firem, nutnost kvalitního analytického zázemí
- Rizika související v velikostí společnosti

Proč investovat do
AXA Small Cap Portfolia?

Díky špičkové analytické práci investičních manažerů tří společností skupiny AXA vzniklo pečlivě vybrané portfolio těch nejlepších Small Cap firem. Většinu v něm představují americké firmy a evropské tituly. Portfolio je navíc obohaceno o 10% akcií švýcarských společností a zbytek je investován převážně do asijských zemí. *)

Jde o dlouhodobou investiční příležitost, která díky efektivitě menších firem slibuje výraznou dynamiku růstu. Přidanou hodnotou je široce regionálně a sektorově rozložené portfolio a stabilní zázemí největší světové pojišťovny a správce aktiv.

Unikátní investičný mix
AXA Small Cap Portfolia:*


Uváděné složení portfolia zobrazuje očekávaný stav k založení fondu a podléhá změnám.

Kdy
Investovat?

Investujte, jakmile máte volné finanční prostředky; jediný pohled na investiční grafy vám potvrdí, že akciové trhy fungují jako horská dráha. Hodnota akcií závisí mimo jiné na náladě investorů, která často neodpovídá skutečným obchodním výsledkům firem. Je třeba zachovat chladnou hlavu a dodržet dvě základní pravidla: pro silný výkon nemusíte mít velký motor a klíčem je dlouhodobá a pravidelná investice. Není přitom důležité investovat závratně vysoké částky – i malé věci vás dokáží přesvědčit.

Zlatá pravidla investování:

  • Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku a diverzifikujte své investiční portfolio
  • Do dynamických investic vkládejte jen tolik peněz, abyste i v době krize mohli klidně spát
  • Nebojte se akcií, ale vyzkoušejte si je nejprve s málem
  • Pravidelnost a dlouhodobost výrazně snižuje riziko
  • Nestresujte se z aktuálního vývoje na trzích

Investor by měl mít jasno v tom, proč chce investovat. Proč je to důležité? Podle toho, co chcete, si zvolíte svůj investiční cíl.

Jak investovat do
AXA Small Cap Portfolia?

Fond je určen primárně investorům, kteří již mají zkušenosti s investováním do dynamických investic, jsou ochotni akceptovat vyšší kolísání investice a rizika vyplývající zejména z koncentrace investic do akcií společností s malou a střední tržní kapitalizací výměnou za potenciál atraktivního výnosu, který tato investiční strategie v dlouhodobém horizontu nabízí.

 

Minimální výše investice a odkupu
500 CZK

21 11 05 06 24 / 2700
Doporučený investiční horizont
7 a více let
Měna fondu
CZK
Poplatky
 
Vstupní: 3,6 %
  ...........................................................................
Výstupní: 0,00 %   
  ...........................................................................
Za správu: 1,5 %
  ...........................................................................
Právní upozornění

Tato stránka obsahuje propagační sdělení investičního fondu AXA Small Cap Portfolio.
Hodnota podílového listu fondu může stoupat i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Před uskutečněním investice se seznamte se statutem fondu, klíčovými informacemi pro investora a informacemi pro zákazníky investičních služeb AXA investiční společnost a.s., které jsou dostupné v českém jazyce na www.axainvestice.cz

 

Informace o minulé výkonnosti a vývoji hodnot uváděné v tomto dokumentu jsou vztaženy k vývoji a zhodnocení indexů MSCI World Small Cap Index a MSCI World Large Cap Index za období 31. 10. 1999 do 31. 10.2014, v měně EUR, zdroj Bloomberg. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Údaje se týkají minulosti a nezahrnují vliv odměn, poplatků a provizí. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.